December 5, 2023
1. Bersuci sebelum menyusui dan ketika berwudlu sertakan niat untuk mensucikan hati putra-putri kita (KH. Qomaruddin mengatakan orang tua yang mengamalkan hal ini insya Allah kelak anaknya menjadi hafidz/ah (penghafal al-Qur’an))
2. Mengucapkan basmalah “bismillahirrohmaanirrohiim”
3. Membaca doa “Subhaanaka Laa ‘ilma lanaa illa maa ‘allamtanaa innaka antal ‘aziizul hakiim” sebanyak 7x lalu ditiupkan pada PD ibu atau makanan si kecil juga jika sudah mulai makan
4. Membaca fatihah tidak terbatas, boleh sekali saja atau dibaca selama anak menyusu lalu ditiupkan ke dada dan ubun-ubun anak.
Anak yang dididik dengan kasih sayang dan doa kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang alim dan berakhlak mulia bi idznillah.. Aamiin

About Author

Leave a Reply