December 2, 2023

jawaban
📻📻📻

Rukun qouli
(perkataan)

1. Takbiratul ikhram
2. Membaca surat al fatihah
3. Membaca tasyahud akhir
4. Membaca sholawat kpda nabi Muhammad saw
5. Membaca salam

penjelasan
1. Ketika kita takbiratul ikhram “Allahu akbar” maka wajib di perdengarkan kan sekiranya telinga kita dengar.

Tidak ada takbiratul ikhram yang kedua.
Ketika membaca “Allahu akbar kabira walhamdullillahikasira” itu sunnah.

2. Syarat Membaca surat al fatihah harus sekiranya telinga kita dengar tidak boleh hanya umak umik tanpa suara.
Karena surat al fatihah adalah syarat sahnya sholat, dan peehatikan  membaca nya dengan mahroj yg benar.

Beebeda Dengan orang yang tidak bisa membaca  ح  misal,. ح dibaca ه  maka sah saja karena memang lidahnya tidak bisa mengucap dgg baik.

3. Ketika membaca tasyahud akhir dari “attakhiyatul hingga Ashhadu an la ilaha ill Allahu wa ashhadu anna Muhammadarusullullah”

4. Allahumma shali ala sayyidina muhammad waala alihi Sayyidina muhammad.
Dan selanjutnya itu sunnah dibaca boleh tidak dibaca pun tetap sah sholat kita.
Karena Itu hnya tambahan saja namun afdolnya dibaca.

5. Membaca salam
السلام عليكم ورحمة الله
Di perdengarkan oleh telinga kita  ketika kita salam ke kanan.
Untuk ke kiri itu hanya sunnah saja.

MUROBBI BUYA YAHYA

🍃🍃🌺🍃🍃🌺🍃🍃

🌿🌿🌿🌿🌿
🕌 *AHI GROUP*
🌿🌿🌿🌿🌿

About Author

Leave a Reply